PERIOADA DE ÎNREGISTRARE PENTRU CONCURSUL DE FOTOGRAFIE 2019 S-A ÎNCHEIAT

În AGROVIN dorim să punem în evidență frumusețea vinificației și procesele care duc la transformarea mustului în vin.

Din acest motiv, în fiecare an, începând din 2014, organizăm un concurs de fotografie, în coloaborare din 2015, cu organizațiii nonprofit pentru a întreprinde acțiuni sociale cares ă contriuie la promovarea solidarității, a progresului și a bunăstării persoanelor.

Enologia într-o Fotografie ne va permite să arătăm farmecul lumii viticole prin imaginile capturate de participanți și să ne proclamăm pasiunea pentru Enologie.

 1. PARTICIPANȚII

Participarea este deschisă oricărei persoane de peste 18 ani și de orice naționalitate, cu excepția lucrătorilor de la AGROVIN și a rudelor sale de gradul întâi.

 1. TERMENUL

Perioada de înscriere și de primire va începe la data de 9 iulie și se va încheia la data de 17 noiembrie 2019 la ora 20:00 (UTC+1). Fotografiile care nu au fost primite în perioada indicată nu vor putea participa la concurs și nici nu vor putea opta pentru premii.

 1. TEMATICA

Având în vedere că obiectivul concursului este realizarea unei fotografii cu privire la orice aspect al caracterului enologic, viticol, la vinificație, la elaborare, la vinului, lucrările va trebui să se adapteze la tema propusă “Enologia într-o Fotografie”.

 1. FORMATUL

Se va putea prezenta o (1) singură fotografie pe participant, a cărei tehnici va fi liberă. Nu se por putea prezenta decât lucrări în format digital. Partea mai mică a fiecărei imagini va avea cel puțin 2.400 de pixeli iar fișierele vor fi în JPEG de înaltă calitate. Fiecare imagine va avea o dimensiune maximă de 10 MG. Fotografiile un vor putea avea margini, rame sau borduri. Fiecare fotografie trebuie să aibă un titlu de alegere liberă și numele autorului. Fotografiile trebuie să fie originale și să nu fi fost premiate în alte concursuri. Nu se vor accepta fotografii sau lucrări făcute de alte persoane diferite de autor sau care să nu fie proprietatea autorului.

 1. ACCEPTAREA BAZELOR

a- Simpla participare la concurs presupune acceptarea tuturor bazelor sale.

b- Participantul declară și garantează că AGROVIN este singurul deținător al tuturor drepturilor de autor ale fotografiei prezentate în concurs și este responsabil cu privire la absența drepturilor terților asupra lucrărilor prezentate, astfel precum și cu privire la orice pretenția a terților referitoare la drepturile de imagine.

c- Orice îndoială cu privire la participarea la acest concurs sau la bazele sale va fi rezolvată de AGROVIN într-un mod incontestabil.

d- Nu se vor publica și nici un se vor accepta fișiere cu conținut contrar dreptului la onoare, la intimitatea personală sau familială sau la propria imagine a persoanelor. Pe scurt, nu se va accepta niciun fișier care să contravină legislației în vigoare.

e- Autorii fotografiilor premiate vor ceda drepturile de utilizare a AGROVIN.

f- AGROVIN își rezervă dreptul de difuzare, reproducere, publicare și comunicare publică a fotografiilor premiate, astfel precum și utilizarea acestora în alte suporturi, cum ar fi expozițiile, paginile web, rețelele sociale, broșuri, cataloage, calendare etc.

g- AGROVIN publică anual un calendar care se distribuie ca o curtoazie între clienții săi. Acesta va include fotografia câștigătoare (premiul întâi).

h- AGROVIN presupune ca fotograful să aibă autorizația și / sau permisiunea persoanelor care apar în lucrările prezentate, autorul fiind singurul responsabil de orice răspundere legală de dreptul la confidențialitatea și la protecția datelor cu caracter personal.

 

 1. PREMIILE

Se stabilesc următoarele premii:

 1. PREMIUL ÎNTÂI: 800 €
 2. PREMIUL DOI: 400 €
 3. PREMIUL TREI: 200 €

Primul și al doilea premiu vor fi acordate de un juriu (a se vedea punctul 8), iar premiul trei va fi acordat fotografiei care va obține cele mai multe voturi prin decizie populară (a se vedea punctul 8.c)

 1. ÎNSCRIEREA ȘI PREZENTAREA FOTOGRAFIILOR

Fotografiile, după înscrierea participantului, se vor prezenta prin intermediul paginii web a AGROVIN, www.agrovin.com.

Nu se va admite decât o fotografie pe participant și pentru a participa este necesar ca fișierul să poarte numele autorului și titlul fotografiei.

Formatul de nume al fișierului:

Prenumele Numele 1 Numele 2– “Numele fotografiei”.jpg

Nicio fotografie ce nu va împlini aceste cerințe nu va putea participa la concurs.

Va fi necesar să se completeze formularul corespunzător.

 1. JURIUL

a- AGROVIN a numit un juriu tehnic de experți din lumea fotografiei, care va fi compus din:

Dna. Belén Muguiro Domínguez

Fotografă Freelance, absolventă a Universității  Andrés Bello din Santiago de Chile, Chile.

Dl. José Quintanilla

Fotograf, absolvent al Direcției Artei la CEV din Madrid, Spania.

b- Odată ce concursul va fi închis, juriul de la AGROBIN va analiza toate imaginile primite și va face o selecție înainte de a le afișa pe galeria site-ului său. Doar cele care au fost selectate de juriul de la AGROVIN și au fost finaliste vor opta la premii.

c- Dintre fotografiile selectate, juriul va acorda premiul întâi și premiul doi celor două fotografii pe care le va considera mai bune și, după ce se vor publica cele premiate, AGROVIN va deschide un sistem de vot popular pentru cel de- al treilea vot pe pagina sa web www.agrovin.com.

d- Persoana care va dori să participe la vot va trebui să se înregistreze.

e- Participanții de la concurs nu își vor putea vota propriile sale fotografii.

f- Votul popular nu va putea fi acordat decât selecției făcute și publicate de juriul a AGROVIN odată acordate primele două premii.

g- Fotografia cea mai votată de public va fi câștigătoarea celui de-al treilea premiu.

 

 1. HOTĂRÂREA

Hotărârea luată în urma concursului, cu privire la premiul întâi și doi, se va publica la 22 noiembrie pe pagina web a AGROVIN, www.agrovin.com și pe rețelele sociale în care este prezent. Anterior, îi va fi comunicată personal câștigătorului. În aceeași zi se va deschide votul popular pentru hotărârea celui de-al treilea premiu, iar fotografiile selectate se vor putea vota până la 1 decembrie.

 

Hotărârea va fi incontestabilă. Dacă juriul de la AGROVIN va considera adecvat, unele dintre premii vor putea fi anulate.

IMPORTANT:

1. Doar o singură imagine pentru fiecare participant este permis și fișierul trebuie să includă numele autorului și titlul fotografiei.

2- Toate formularul de înregistrare este primită incomplet va fi automat respins, iar fotografia expeditorului nu va participa la concurs fără o notificare prealabilă de AGROVIN.

3- Dacă întâmpinați probleme la trimiterea formularului, vă rugăm să trimiteți aceleași informații solicitate la următorul e-mail: comunicacion@agrovin.com