Conditii de utilizare

1.- PROPRIETATEA, UTILIZAREA RESPONSABILĂ ȘI SCOPUL SITE-ULUI.

Acest site web este deținut de AGROVIN, iar conținutul său are caracter informativ al serviciilor furnizate de această entitate, precum și oferind un răspuns utilizatorilor care solicită informații prin e-mail sau formulare autorizate în acest scop, primirea de curriculum vitae și, dacă este cazul, trimiterea buletinului informativ utilizatorilor care și-au făcut abonamentul, toate acestea fiind supuse politicii Entiției privind protecția datelor și detaliate în politica de confidențialitate a acestor termeni de utilizare.
Accesul la acest site implică cunoașterea și acceptarea următorilor termeni și condiții de utilizare a conținutului său, precum și acceptarea politicii stabilite privind protecția datelor când sunt furnizate date cu caracter personal sau terțe părți și atribuie condiția utilizatorului Portal și accesul la acesta presupune acceptarea acestuia fără rezerve.

Dacă nu este indicat altfel, accesul la informațiile afișate pe paginile portalului este complet gratuit. Dacă nu este indicat altfel, accesul la informațiile afișate pe paginile portalului este complet gratuit. AGROVIN, proprietarul site-ului, își rezervă dreptul de a face, în orice moment și fără notificare prealabilă, modificări și actualizări ale informațiilor conținute pe site-ul său web sau în configurarea și prezentarea acestora.

AGROVIN nu garantează lipsa de erori în accesarea site-ului web, în conținutul său sau în actualizarea acestuia. Cu toate acestea, va folosi toate mijloacele aflate la dispoziția sa pentru a le evita, corecta sau actualiza.

Atât accesul la acest site, cât și folosirea informațiilor conținute în acesta sunt responsabilitatea exclusivă a persoanei care o realizează. AGROVIN nu va fi responsabil pentru nici o consecință, funcționare defectuoasă, daune sau vătămări care pot apărea ca urmare a unui asemenea acces sau a utilizării informațiilor care nu pot fi controlate de acesta.

Utilizatorul va prelua toate cheltuielile, costurile și indemnizațiile care pot apărea din procesele inițiate împotriva sa pentru încălcarea prevederilor condițiilor de utilizare.

AGROVIN nu este responsabil pentru starea conexiunii de acces sau a conținutului legăturilor terților la care se face referire pe web.

Datele care corespund proprietății site-ului web și care sunt conforme cu articolul 10 din LSSI pot fi găsite în secțiunea Aviz juridic care se află în partea de jos a acestui site web.

Scopul acestui site este descris mai jos: informează utilizatorii despre serviciile oferite de AGROVIN, furnizează informațiile pe care utilizatorii le solicită și le trimit buletinele utilizatorilor care le înregistrează și solicită în cazul în care oferă acest serviciu, , precum și primirea de curriculum vitae de la utilizatorii care doresc să lucreze la AGROVIN.

2.-PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ.

Toate drepturile de proprietate industrială și intelectuală sunt rezervate elementelor care alcătuiesc designul grafic al site-urilor Web, meniuri, butoane de navigare, cod HTML, applete Java sau Java Script, controale Actives, texte, imagini, texturi, grafice și orice alt conținut al “site-ului web” sau, în orice caz, are autorizarea de a utiliza elementele menționate.

De asemenea, AGROVIN deține drepturile de proprietate industrială derivate din utilizarea mărcilor comerciale, a semnelor distinctive și a denumirilor comerciale, cu excepția celor care corespund sponsorilor, sponsorilor, agenților de publicitate etc., care pot apărea pe acest site, precum și pe cele care corespund legăturilor care pot fi făcute din această pagină web.

Fotografiile care pot apărea pe site sau prin legături către alte pagini nu pot fi folosite de utilizatori în nici un scop, fără autorizarea proprietarului. Utilizarea necorespunzătoare a acestuia de către utilizator îl va face răspunzător doar AGROVIN și împotriva terților pentru pagubele cauzate, precum și încălcările legale care ar putea apărea din utilizarea acestora.

AGROVIN își rezervă dreptul de reproducere, modificare, adaptare, comunicare publică, întreținere, corectare a erorilor, atribuire, vânzare, închiriere, împrumut și / sau orice alt drept de proprietate intelectuală sau industrială care poate corespunde conținutului site-ului Web. Orice exercitare a drepturilor de mai sus, indiferent de suportul sau forma în care au fost produse, necesită autorizarea prealabilă și scrisă a AGROVIN.

În orice caz, AGROVIN va fi responsabil pentru posibilele infracțiuni care ar putea afecta proprietatea intelectuală și industrială orice utilizator al site-ului web.
AGROVIN își rezervă dreptul de a modifica conținutul și elementele care alcătuiesc site-ul său web, fără o notificare prealabilă, atunci când consideră potrivit, în conformitate cu exercitarea serviciilor sale.
AGROVIN nu este responsabil pentru integritatea și veridicitatea conținutului legăturilor la site-uri web care pot fi accesate de pe site-ul său web.
AGROVIN pune la dispoziția utilizatorilor un grup de profesioniști care se ocupă de actualizarea și revizuirea veridicității și integrității conținutului informațiilor furnizate pe site. Cu toate acestea, având în vedere natura mediului și riscurile de întrerupere a serviciului, modificarea sau accesa conținutul site-ului de către terți, AGROVIN exclude orice răspundere care poate apărea din conținutul conținute pe site-ul său web
.

 

3.-DATE PERSONALE SI COOKIE

În conformitate cu prevederile Regulamentului privind protecţia datelor, vă informăm cu privire la următoarele aspecto:

Identificarea managerului de tratament:

  • Identitate: PRODUCTOS AGROVIN, S.A.
  • Adresa:AVDA. DE LOS VINOS S/N – 13600 – ALCÁZAR DE SAN JUAN
  • Telefon:926 550 200
  • E-mail: central@agrovin.com

Conţinut şi acceptare
Utilizatorul este informat cu privire la tratamentul şi protecţia datelor cu caracter personal colectate prin intermediul site-ului, în scopul de a determina în mod liber şi de bunăvoie în cazul în care doresc să furnizeze datele lor personale prin intermediul acestui site.Accesul şi utilizarea site-ului web implică acceptarea deplină de către utilizator a acestui document de prelucrare a datelor cu caracter personal şi obligă să respecte complet termenii şi condiţiile colectate în acelaşi unul. Prin urmare, utilizatorul trebuie să citească cu atenţie documentul prezent cu caracter personal de procesare a datelor la fiecare dintre ocazii atunci când este propus să utilizeze site-ul, deoarece aceasta poate suferi modificări.
Acest document cu caracter personal de procesare a datelor va fi valabil numai pentru datele cu caracter personal obţinute pe site-ul web, nu se aplică pentru informaţiile colectate de către terţi pe alte pagini web, chiar dacă acestea sunt Legate de site-ul web.

Scopul procesării datelor dvs. personale:
Gestionați navigarea utilizatorului prin intermediul site-ului web, precum și dezvoltați în mod corespunzător managementul profesional și relațiile de afaceri, precum și contactul cu clientul pentru a permite furnizarea serviciului. Ei doresc să folosească datele dvs. pentru a vă oferi produse și servicii legate de cele solicitate de dvs., chiar și după încheierea relației de negociere / contractuale, pentru o perioadă de 5 ani, conform cerințelor legale. De asemenea, datele personale sunt obținute pentru a gestiona fișierul curriculum și pentru a putea intra în procesele de selecție a personalului care pot fi dezvoltate în funcție de nevoile companiei, precum și în scopurile indicate în fiecare dintre formularele activate pe Site web.

PRODUCTOS AGROVIN, S.A. va trata datele cu caracter personal furnizate de utilizator prin intermediul formularelor corespondente sau prin poşta electronică, pentru a răspunde solicitărilor trimise, pentru a gestiona C.V.-ul pe care îl putem primi, precum şi pentru a trimite Informaţii referitoare la produsele şi serviciile noastre.
De asemenea, entitatea va utiliza, dacă este cazul, informațiile sale pentru a putea furniza produsele achiziționate și pentru a face facturarea la fel.
Acesta garantează confidențialitatea datelor cu caracter personal furnizate și îndeplinirea tuturor normelor aplicabile efectului.
Utilizatorii garantează şi răspund, în orice caz, de veridicitatea, acurateţea, valabilitatea, autenticitatea datelor cu caracter personal furnizate şi se angajează să le păstreze corect actualizate. Utilizatorii sunt, de asemenea, garantate de a fi peste 14 de ani. Fără a aduce atingere utilizatorilor de magazin, acestea vor fi garantate de a fi de vârstă şi de a fi în capacitate maximă de a angaja.
De asemenea, făcând clic pe butonul “trimite” (sau echivalent) încorporat în formularele menţionate mai sus, utilizatorul declară că informaţiile şi datele furnizate în ele sunt exacte şi veridice.
Datele furnizate vor fi păstrate în timp ce relaţia de afaceri este menţinută sau în timpul anilor necesari pentru a se conforma obligaţiilor legale.În cazul în care datele cu caracter personal sunt furnizate de către netitulari, utilizatorul trebuie, înainte de includere, să informeze aceste persoane cu privire la extremele cuprinse în paragrafele precedente. În aceste cazuri, utilizatorul garantează că datele raportate sunt de peste 14 ani şi că informaţiile sunt exacte şi veridice. PRODUCTOS AGROVIN, S.A. va fi scutit de orice răspundere pentru incapacitatea utilizatorului de a respecta aceste cerinţe.

Legitimarea pentru procesarea datelor dvs.:
Temeiul juridic pentru procesarea datelor dumneavoastră este interesul legitim de a răspunde solicitărilor trimise de dumneavoastră.
De asemenea, se solicită consimțământul expres pentru acele scopuri care nu sunt prevăzute în cazuri anterioare, ar fi trimiterea de informații comerciale. Pentru a vă da consimţământul, prin intermediul casetei care apare în formularele de colectare a datelor, productos Agrovin, S.A. ar putea contacta utilizatorul prin corespondenţă obişnuită, e-mail, SMS sau orice alt suport electronic Echivalent, pentru a vă trimite comunicări comerciale legate de produsele şi/sau serviciile pe care le oferim.
Dacă în orice moment utilizatorul nu doreşte să continue să primească comunicări de această natură, îşi poate revoca consimţământul trimiţând notificarea la următoarea adresă central@agrovin.com, oferind o copie a unui document care permite Acreditarea identitatea dumneavoastră, sau folosind link-ul activat în scopul în comunicări comerciale pe care le primiţi.
Vă puteţi revoca consimţământul pentru procesarea datelor dumneavoastră, în orice moment la adresa central@agrovin.com

Comunicarea sau transferul de date și transferuri internaționale de date:
Datele personale ale utilizatorului nu vor fi comunicate terților fără a le informa și a obține consimțământul lor prealabil, cu excepția cazului în care există o cerință legală. Aceste informaţii vor fi găsite în diferitele formulare de colectare a datelor, oferind utilizatorului posibilitatea de a accepta sau nu transferul, în funcţie de scop.
Nu există transferuri internaţionale de date.

Modulele cookie
Ca şi alte site-uri de conţinut comercial, site-ul web utilizează o tehnologie numită “cookies .” În Politica de cookie-uri este disponibil pentru utilizator informaţii detaliate cu privire la modul de utilizare a PRODUCTOS AGROVIN, S.A. cookies. Puteţi verifica Politica de cookie-aici.

Drepturile:
Orice persoană are dreptul de a obţine confirmarea PRODUCTOS AGROVIN, S.A. tratăm datele cu caracter personal care le privesc şi, în acest caz, dreptul de acces la datele lor cu caracter personal, în scopul tratamentului, şi la categoriile de date cu caracter personal ale Respective.
De asemenea, are dreptul să solicite rectificarea datelor incorecte sau, dacă este cazul, să solicite ștergerea acestuia atunci când datele nu mai sunt necesare pentru scopurile colectate; Consimțământul pe care se bazează tratamentul sau se opune tratamentului a fost retras; Datele cu caracter personal au fost tratate ilicit; Sau trebuie abolite pentru îndeplinirea unei obligații legale stabilite în legislația Uniunii sau a statelor membre.
Puteţi solicita limitarea prelucrării datelor dumneavoastră atunci când, contestaţi acurateţea datelor cu caracter personal în perioada care permite persoanei responsabile să verifice acurateţea acestora; Tratamentul este ilicit, iar persoana în cauză se opune eliminării datelor cu caracter personal și cererilor, în schimb, limitarea utilizării sale; Persoana responsabilă nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul tratamentului, dar persoana în cauză are nevoie de ele pentru formularea, exercitarea sau apărarea cererilor de despăgubire; Sau persoana în cauză s-a opus tratamentului, verificând în același timp dacă motivele legitime ale persoanei responsabile prevalează asupra celor ale persoanei în cauză. În astfel de cazuri, vom păstra doar datele pentru exercitarea sau apărarea cererilor de despăgubire.

În anumite împrejurări și din motive legate de situația dumneavoastră specială, vă puteți opune prelucrării datelor dumneavoastră. PRODUCTOS AGROVIN, S.A. va înceta să trateze datele, cu excepţia motivelor legitime convingătoare, sau exercitarea sau apărarea posibilelor pretenţii.
Veți avea dreptul de a primi datele cu caracter personal pe care le obligații și pe care le-ați furnizat, într-un format structurat, și de a le transmite altei persoane responsabile de tratament, fără a fi împiedicată de persoana responsabilă căreia i-au fost furnizate, atunci când tratamentul se bazează pe Consimţământul Sau tratamentul se efectuează prin mijloace automatizate.
În cazul în care persoanele în cauză își exercită drepturile de acces, rectificare, suprimare și opoziție, limitarea tratamentului, portabilitatea datelor și nu fac obiectul unor decizii individuale automate, acestea trebuie să comunice prin poșta electronică către Adresa central@agrovin.com.

Dacă credeţi că datele dumneavoastră personale nu au fost tratate în conformitate cu reglementările, puteţi contacta central@agrovin.com. De asemenea, puteţi depune o plângere la Agenţia Spaniolă Pentru Protecţia Datelor, în special atunci când nu aţi primit satisfacţia de a vă exercita drepturile, prin sediul electronic din www.aepd.es.

Origine:
Datele cu caracter personal cu care ne ocupăm în PRODUCTOS AGROVIN, S.A. provin de la persoana în cauză şi sunt facilitate prin intermediul formularelor activate pe pagina web.

Confidenţialitatea
Datele cu caracter personal pe care PRODUCTOS AGROVIN, S.A. le pot colecta prin intermediul site-ului web sau prin intermediul diferitelor comunicări pe care le menţine cu utilizatorul vor fi tratate cu confidenţialitate absolută, comiterea de PRODUCTOS AGROVIN, S.A. pentru a păstra secretul În ceea ce le privește și garantând obligația de a le menține luând toate măsurile necesare pentru a evita modificarea, pierderea, tratamentul sau accesul neautorizat, în conformitate cu dispozițiile legislației aplicabile.

Securitate
PRODUCTOS AGROVIN, S.A. a implementat şi menţine nivelurile adecvate de securitate pentru a proteja datele personale ale utilizatorului împotriva pierderilor şi accesului accidental, tratamentelor sau divulgării neautorizate, ţinând cont de starea tehnologiei, Natura datelor stocate și riscurile la care sunt expuse.

4.- LINKURI.

Stabilirea oricărui hyperlink dintr-o pagină web externă, către oricare dintre paginile acestui site, se va face conform următoarelor condiții:
• Nu este permisă nici o reproducere, totală sau parțială, a vreunui serviciu conținut pe acest site.
• Nu vor fi incluse declarații false, inexacte sau incorecte despre paginile acestui site și serviciile acestuia.
• AGROVIN nu va fi responsabil pentru conținutul, informațiile, manifestările, opiniile sau serviciile puse la dispoziția publicului pe site-ul web de unde este stabilit un hyperlink către acest site web.
• Orice hyperlink va fi făcut pe pagina principală a acestui site web. În cazul în care acestea există, hyperlink-uri ale acestui website au fost validate forma anterioară cu proprietarii paginilor site-uri legate, nu sunt AGROVIN responsabil de activități de către utilizatorii din aceste pagini legate, în special în cazurile în care ele sunt contrare legii, moralității și ordinii publice
.

5.- VALIDITATEA CONDIȚIILOR DE UTILIZARE.

Termenii și condițiile de utilizare a acestui site sunt nedeterminate și vor rămâne în vigoare în timp ce portalul este activ. Utilizatorul recunoaște că a citit aceste Condiții și este de acord cu acestea.

6.- NULITATEA ȘI EFICACITATEA CLAUZEI.

Dacă o clauză inclusă în aceste condiții este declarată total sau parțial nulă sau ineficientă, o astfel de nulitate va afecta numai acea dispoziție sau partea ei care este nulă sau ineficientă, existând în toate celelalte condiții.

7.- LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA.
Acești Termeni de utilizare sunt reglementați de legea spaniolă. În caz de dispută sau de controversă legată de interpretarea sau aplicarea acestor Condiții Generale, părțile supun, în mod expres, renunțarea la orice altă jurisdicție, instanțelor și tribunalelor orașului Ciudad Real.