Incorporarea activelor de laborator în industria vinicolă auxiliară

Incorporarea activelor de laborator în industria vinicolă auxiliară

OBIECTIV: Prezentul proiect de inovație tehnologică își propune să extindă portofoliul actual al companiei prin dezvoltarea de noi tulpini de bacterii lactice. Aceasta necesită achiziționarea de noi active: un fermentator de 100 de litri și o cameră de conservare specifică. Acestea din urmă sunt esențiale și inseparabile, deoarece produsele noi necesită refrigerare inevitabilă.
Prin utilizarea acestor active, se proiectează o scădere a perioadei de dezvoltare a bacteriilor lactice și prelungirea vieții lor utile, adaptându-le la diferite condiții, toate acestea fiind legate de noile tehnici enologice. Pe de altă parte, această serie de schimbări presupune și o duplicare a producției, favorizând oferta atât a cererii prezente, cât și a celei viitoare.

APEL: Linia de inovare directă a Centrului pentru Dezvoltare Tehnologică Industrială (CDTI).

TITLUL PROIECTULUI: încorporarea activelor de laborator în industria vinicolă auxiliară

DATA DE INCEPERE: 01/01/2019

DATA COMPLETĂRII: 31/12/2020

ACRONIM: LACTICAUX

Fișa tehnică a proiectului