Imagen ULTRASTER18: Influencia de los ultrasonidos en las reacciones de esterificación durante la elaboración de vinos

Influența ultrasunetelor asupra reacțiilor de esterificare în timpul vinificației

Influența ultrasunetelor asupra reacțiilor de esterificare în timpul vinificației

OBIECTIV: Obiectivul proiectului este evaluarea posibilelor modificări ale compoziției fenolice a vinurilor tratate cu ultrasunete și a caracteristicilor lor senzoriale, determinând astfel creșterea complexității organoleptice a vinurilor rezultate.

Prin prezenta inițiativă rezultatul va fi demonstrarea capacității tratamentului cu ultrasunete pentru extracția aromatică a vinului, sporind calitatea acestuia.

Acest proiect beneficiază de sprijinul financiar al Uniunii Europene prin intermediul fondurilor FEDER și la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

CONVOCATOR: Programa Innova –Adelante de la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha. Proiectul de dezvoltare experimentală.

TITLUL PROIECTULUI: Influența ultrasunetelor asupra reacțiilor de esterificare în timpul vinificației.

Data de inceput: 01/04/2018

Data de finalizare: 31/12/2018

ACRONIM: ULTRASTER18

Fisa Tehnica a Proiectului