Sistem eco-inovativ de macerare bazat pe tehnologia de vinificare cu ultrasunete lfhp

Sistem eco-inovativ de macerare bazat pe tehnologia de vinificare cu ultrasunete  lfhp.

OBIECTIV: Obiectivul prioritar al proiectului este optimizarea resurselor disponibile ale cramelor în timpul recoltării, economisirea costurilor de producție, obținerea unui produs diferențiat și maximizarea calității. Cu numele de ULTRAWINE este definită o tehnologie inovatoare, orientată spre o extracție rapidă de polifenoli și aromatici de struguri. Culoarea și aroma vinurilor sunt doi dintre parametrii organoleptici cei mai apreciați de către consumator, deoarece oferă informații despre procesul de elaborare și evoluție în timp.

CONVOCATOR: PROGRAM H2020 HORIZON – SME- INSTRUMENT.

TITLUL PROIECTULUI: Sistem eco-inovativ de macerare bazat pe tehnologia de vinificare cu ultrasunete  lfhp.

Data de inceput: 1/06/2015

Data de finalizare: 1/06/2017

ACRONIM: ULTRAWINE.

Fisa Tehnica a Proiectului